Ďakujeme, že sa zaujímate o dianie na našej škole:-)

 

Nová webová stránka na:

www.zsborskymikulas.sk/

 

 

 

 

***  školský rok 2017/2018 ***

 

 

Milí rodičia, priatelia školy, milí žiaci!

Nakoľko je už čas -  pre Vás vytúžených prázdnin, počas tohto obdobia naša webová stránka školy nebude prinášať žiadne novinky. 

Informácie k opravným skúškam na stránke zverejníme v polovici augusta. 

 

Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka a oddychu. 

Tešíme sa na Vás v školskom roku 2018/2019.

                              

       

Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 

odovzdávanie vysvedčení 

sa uskutoční 

v piatok 29.6.2018 o 8.00h v ZŠ Borský Mikuláš.

                                     

Program v dňoch od 22.06.2018 – 29.06.2018

 

Vyučovanie:  I.stupeň  8.00 – 11.30 hod.

             II.stupeň  8.00 - 12.00 hod.

                               

22.06. piatok: Príprava učebníc na odovzdanie  

(vyučovanie: I.stupeň do 11:30h, II.stupeň 11:15h)

               

25.06. pondelok: Výmena učebníc medzi ročníkmi                        

26.06. utorok:  Didaktické hry a účelové cvičenia       

27.06. streda: Príprava tried na odovzdanie

28.06. štvrtok: Dopravná výchova

 

29.06. piatok: 8.00h Slávnostné ukončenie šk.roku 2017/2018 - odovzdanie vysvedčení

(ŠKD a ŠJ nie sú v prevádzke)

 

               

 

POZVÁNKA NA TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa bude konať dňa 4.júna 2018 (t.j. v pondelok): 

o 16.30 hod. I.stupeň

o 17.00 hod. II.stupeň.

         

    Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

 

V dňoch 14.-18.máj 2018 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili pobytu v škole v prírode v rekreačnom zariadení v penzióne Roháčan v podtatranskej obci Huty.

O tom, že sa mali výborne - svedčia nasledovné fotografie.

 

Projekt „Do školy na bicykli“

Od 21.mája 2018 do 25.mája 2018 odštartuje na Slovensku opäť projekt „DO ŠKOLY NA BICYKLI.“ Jeho cieľom je zistiť záujem o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní do školy.

Na jeseň min. šk.roku sme získali 2.miesto za najvyššiu dochádzku žiakov do školy na bicykli a na konci šk.roka sme  získali 1.miesto za najväčší počet jázd.  Vyhrali sme tričká Petra Sagana, odznaky, cyklošatky a stojany na bicykle. Preto "zabojujeme" aj teraz, aby sa nám pošťastilo opäť vyhrať.

Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa aj naša škola rozhodla opäť zapojiť do celonárodnej kampane  ,,Do školy na bicykli". Jej zámerom je podnecovať u žiakov radosť zo športovania a povzbudzovať ich k tomu, aby aspoň zopár dní použili na prepravu do školy bicykel.

My, v ZŠ Borský Mikuláš sme hneď na túto aktivitu zareagovali, pretože bicykel je neodmysliteľným dopravným prostriedkom našich žiakov i učiteľov školy.

Kampaň je vyhlásená národným cyklokoordinátorom pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Kampaň podporuje majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan a Slovenská pošta.

Pozývame všetkých žiakov a zamestnancov našej základnej školy, aby sme kampaň podporili – tento týždeň (21.-25.máj) budeme do školy chodiť na bicykli (nie autom), (kolobežka či skateboard je zakázaný). Každé ráno budú triedni učitelia zapisovať počet žiakov, ktorí kampaň podporili. Žiaci, ktorí prídu do školy 5 x na bicykli, získajú kartičku Petra Sagana, ktorú môžu potom použiť na odmietnutie jednej známky z ľubovoľného predmetu.

Zapojiť sa môžu aj rodičia a známi, ktorí  odprevádzajú deti do školy tým, že aj oni použijú ako dopravný prostriedok bicykel.

POZOR! Nikto si nesmie zabudnúť cyklistickú prilbu, reflexný prvok, každý musí ovládať základy cestnej premávky.

Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie.

HLAVNÉ CIELE KAMPANE:  

1. Priniesť radosť z cesty do školy.
2. Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a študentov.
3. Povzbudenie žiakov v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo.
4. Zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl.
5. Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave.

 

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!

                              

 

Milá babka, milý môj dedko!

My, žiaci 1.stupňa Vás pozývame na spoločné stretnutie s Vami, ktoré sa uskutoční dňa 22.mája 2018. t.j. v utorok v telocvični školy so začiatkom o 11.45h.

Pripravili sme si pre Vás bohatý kultúrny program s básňami, piesňami, tancom a divadelným vystúpením.

Všetci starí rodičia ste srdečne vítaní! 

            Tešíme sa na Vás

                                          Vaše vnúčatá

Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka

v školskom roku 2017/2018

Testovanie 9-2018

 

   

  MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 32 32
Maximálny počet bodov v teste 20  25 
Priemerný počet bodov školy 13,5 16,5
Priemerný počet bodov v SR 11,2 15,7
Priemerná úspešnosť v SR -
národný priemer
55,9% 63,0%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy
oproti národnému priemeru
11,8% 3,1%
Priemerná úspešnosť školy 67,7% 66,1%

 

       

 

Vážení rodičia! 

Členovia zasadnutia Rady Občianskeho združenia Krok do budúcnosti schválili členský príspevok na rok 2018 vo výške 5,-eur. 

Členský príspevok, prosíme, uhradiť do 31.mája 2018.

Spôsob úhrady: triednej učiteľke, osobne u predsedkyne OZ Mgr.Z.Drinkovej alebo prevodom na účet VÚB: SK 73 0200 0000 0034 9273 1953, SWIFT SUBA SKBX (do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko).

 

Finančná spoluúčasť na výchovno-vyučovacom procese Základnej školy v Borskom Mikuláši v roku 2017:

- zakúpenie PVC podlahy do celého II.stupňa

- spolufinancovanie projektu: Tvorivé ľudové dielne (zakúpenie regálov, boxov a ochranných prostriedkov pre žiakov do dielní)

- zakúpenie tričiek pre prvákov k imatrikulácii

- účastnícky poplatok - zapožičanie kin-ball lopty pre žiakov na TSV

Financie boli získané z členských poplatkov, Rodičovského združenia a 2% z dane.

 

Občianske združenie Krok do budúcnosti bolo registrované do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018.

Touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou o poukázanie Vašich 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2017. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podpory v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.  Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

 

Ďakujeme

 

22.apríl Deň Zeme

22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v prospech našej planéty.

A preto sme si aj my na našej škole opäť pripomenuli tento sviatok rôznorodými ekologicky zameranými aktivitami.

Viac na: www.zsborskymikulas.sk/foto-2017-2018/den-zeme/

 

 

V pondelok 23.apríla 2018 o 18.00h sa uskutoční Rodičovské združenie pre rodičov, ktorých deti sa zúčastnia Školy    v prírode. 

Účasť rodičov je nutná.

 

V stredu 11.apríla 2018 sa na našej škole uskutočnili Majstrovstvá základnej školy v cezpoľnom behu - pod názvom Vítanie jari "v maratónkach".
Po spracovaní výsledkov je umiestnenie žiakov nasledovné:


Viac tu: www.zsborskymikulas.sk/olympiady-a-sutaze/vitanie-jari-v-maratonkach/


Fotografovanie kolektívov tried sa uskutoční

 v pondelok 16.apríla 2018

 

Deň narcisov - 13.apríl 2018

 

Aj tentokrát bola naša škola súčasťou verejnej zbierky Deň narcisov. Do zbierky prispeli zamestnanci a žiaci školy tak, že do pokladničiek vhodili peniažky. Vytvorili sme aj dobrovoľnícku hliadku, ktorá zbierala peniaze a rozdávala ľuďom a žiakom narcisy, symbol spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí túto pomoc potrebujú.

 

Viac na:  www.zsborskymikulas.sk/foto-2017-2018/den-narcisov/ 

 

 

V stredu, t.j. 28.marca 2018 nebude riadne vyučovanie. Žiaci sa dostavia o 9.15h pred kultúrny dom, kde bude prebiehať Slávnostná kultúrna akadémia. Po skončení programu približne o 11h žiaci odchádzajú domov. Školský klub detí ani školská jedáleň nebudú v prevádzke. 

 

 

Riaditeľka ZŠ Borský Mikuláš oznamuje rodičom žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, že: 

dňa 27.marca 2018 (t.j. v utorok) bude ŠKD do 14.45h,

dňa 28.marca 2018 (t.j.v stredu) nebude ŠKD v prevádzke z organizačných dôvodov. 

 

                                                                                Mgr.Martina Hasáková

                                                                                       riaditeľka školy                                                                                                           

 OZNAM

Žiaci 8. a 9.ročníka sa mali dňa 21.novembra 2017 zúčastniť dejepisno-literárnej exkurzie do Nitry.

Z dôvodu choroby hlavnej predstaviteľky v divadle, sa predstavenie zrušilo. Náhradný termín bude 25.apríla 2018.

Nové divadlo v Nitre nám zaslalo ospravedlnenie: ospravedlnenie.pdf

 

Vážení rodičia!

Dovoľujeme si Vás pozvať na rodičovské združenie určené rodičom žiakov 9.ročníka, ktoré sa uskutoční dňa 26.03.2018 (pondelok).

Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne sú v tento deň:  

od 15.00h do 17:30h v 9.B triede.

Program: 

-   všeobecné informácie výchovnej poradkyne

-   odsúhlasenie prihlášok                                                     

-   podpisovanie prihlášok

-   vydanie zápisného lístka

-   záverečné informácie k prijímaciemu konaniu

                           

                       Teším sa na Vašu účasť!

                výchovná poradkyňa Mgr.A.Naštická

 

 

Súvisiaci obrázok

 

 

Riaditeľka Základnej školy Borský Mikuláš oznamuje žiakom 6., 7. a 8.ročníka  a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.03.2018 (t.j. v stredu).

Riaditeľské voľno je poskytnuté z organizačných dôvodov –Testovanie T9.

 

                                                                        Mgr. Martina Hasáková

                                                                                riaditeľka školy

                                                                                                                                                                 

Harmonogram Testovanie 9-2018

     21.marec 2018 (streda)

 

 

MATEMATIKA

8:00 - 8:10 h (10 minút) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov

8:10 - 8:20 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 - 9:20 h (60 minút) - riešenie testu

9:20 - 9:25 h (5 minút) - zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

 

9:25 - 9:45 h (20 minút) - prestávka

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

9:45 - 9:55 h (10 minút) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov

9:55 - 10:05 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 - 11:05 h (60 minút) - riešenie testu

11:05 - 11:10 h (5 minút) - zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

 

 

V dňoch 28.februára a 1.marca 2018 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Hurbanovho pamätníka. Žiaci tradične súťažili v poézii i próze.

Viac na: www.zsborskymikulas.sk/olympiady-a-sutaze/

 

Dňa 14.marca 2018 sa v Kútoch uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník. 

Viac na: www.zsborskymikulas.sk/olympiady-a-sutaze/

My, žiaci 2.,3. a 4.ročníka, sme sa zapojili do súťaže Čitateľský oriešok. Našim spolužiačkam Viktorke Harasníkovej z 2.A a  Agátke Cintulovej z 3.B sa podarilo prebojovať svojou ilustráciou medzi vybrané práce, za ktoré môžete hlasovať. 

Preto Vás zo srdca prosíme, hlasujte za ne. 

Rozhoduje počet hlasov a vyhráva výkres, ktorý má najviac podporovateľov. 

 

Hlasujte za Agátkinu prácu na: www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.1583768104994387.1073741851.114764378561441/1583775204993677/?type=3&theater

Hlasujte za Viktorkinu prácu na: www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.1583807551657109.1073741852.114764378561441/1583838501654014/?type=3&theater


Zapojili sme našich žiakov do najväčšej súťaže Čitateľský oriešok 4, ktorá rozvíja u žiakov čítanie s porozumením a fantáziu.

Jej cieľom je rozvíjať u detí čítanie s porozumením, prácu s textom, ich kreatívne zručnosti, predstavivosť, fantáziu, vnímanie medzipredmetových vzťahov…  Robíme to zábavnou formou, čo je deťom blízke, vyučovanie je pestrejšie.

Žiaci čítali pútavé príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta na hodinách, odpovedali na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. Tým sa však zábava na vyučovaní nekončila, pretože po prečítaní dvoch príbehov si žiaci vymýšľali tretí, ich príbeh, v ktorom sa postavy z už prečítaných príbehov skamarátia. Súťaž má okrem textovej časti aj výtvarnú, v ktorej deti namaľovali spoločné dobrodružstvo kamarátov z už prečítaných príbehov.

Z celkového počtu takmer 25 000 prác, ktoré do súťaže prihlásili základné školy z celého Slovenska, odborná porota vybrala spolu 999 kresieb. „Do ďalšieho kola súťaže postúpili práce, ktoré podľa hodnotenia poroty najoriginálnejším spôsobom v kresbe prepojili dva prečítané príbehy z našich pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy. 

Postupujúce práce sa teraz budú uchádzať o hlasy vo verejnom hlasovaní na facebookovom profile RAABE. Žiaci, učitelia, rodičia, starí rodičia, kamaráti a všetci známi tak svojím lajkovaním môžu podporiť mladých autorov kresieb. Práce s najväčším počtom lajkov získajú hodnotné ceny.

Každý hlas sa počíta. Vopred ďakujeme.

 

 

 

 

Niektorí naši žiaci navštevujú rôzne športové futbalové a hokejové kluby. Popri učeniu sa stíhajú venovať aj svojim záľubám. 

Na našej škole je veľa aktívnych a úspešných športovcov. 

Jedným z nich je aj hokejista Lukáš Wallner z 5.A triedy. Hraje za Hokejový klub HK91 Senica. Je nominovaný v ankete Športovec roka 2017, kde ho výberová komisia vybrala vo veľkej konkurencii kolektívov a jednotlivcov na ocenenie v kategórii hráča MŽ.

Aj vy môžete hlasovaním podporiť nášho žiaka (do štvrtka 22.2.2018) :

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTEPhAhWZJip65EKLWZy7D9mFpehu8oQBZm5u1yaYLwUjgAQ/viewform

 

Držíme mu palce v ankete NAJOBĽÚBENEJŠÍ ŠPORTOVEC ROKA 2017! 

 

Lukáš Wallner - HK 91
"11-ročný hokejista patrí k lídrom v mužstve, je v popredí rebríčka  plus/mínus (počet strelených – počet inkasovaných gólov) vo svojej kategórii na Slovensku. Na ľade vyniká šikovnosťou, prehľadom v hre a pracovitosťou. Jeho výkonnosť neunikla pozornosti ľuďom v hokejovom prostredí, ktorá sa odzrkadlila pozvánkou na  celosvetový turnaj PEE-WEE v Kanade. Do budúcnosti je veľkým prísľubom pre senický aj slovenský hokej. Je príkladným kapitánom a pravou rukou trénera."

 

 

                                  

Fašiangy 2018 v škole - naši malí a veľkí šablári ...

Fotogaléria: www.facebook.com/pg/zakladnaskolaborskymikulas/photos/?tab=album&album_id=1946520015663445

Lyžiarsky výcvik - Biele Vody Hriňová

 

Od 5. do 9.februára 2018 si 33 žiakov zo 7., 8. a 9.ročníka užilo zimnú atmosféru na lyžiach. Tú pravú snehobielu nádielku sme zažili  na lyžiarskom výcviku v krásnom prostredí Veporských vrchov, v nadmorskej výške 900-1100 m.n.m., v stredisku Biele Vody pri Hriňovej.

Kompletná fotogaléria na: www.facebook.com/pg/zakladnaskolaborskymikulas/photos/?tab=album&album_id=1944351195880327

Vážení rodičia a priatelia školy!

 

Občianske združenie Krok do budúcnosti bolo registrované do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018.

Touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou o poukázanie Vašich 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2017. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podpory v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.  Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy. 

V prípade, že sa rozhodnete Vaše 2 % poskytnúť nášmu združeniu, Vaše dieťa si môže VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov  fyzickej osoby vyzdvihnúť u triedneho učiteľa alebo stiahnuť z webového sídla školy: 

Tlačivo 2.pdf 

Ako postupovať: www.zsborskymikulas.sk/a2-z-dane/a2-dane/

 

Ďakujeme

 

POLROČNÉ PRÁZDNINY  02.02.2018 (piatok)

                                                       

- posledný deň vyučovania 01.02.2018 (štvrtok)

- začiatok vyučovania 05.02.2018 (pondelok)

 

Podľa § 55 ods. 10  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 31. januára 2018 (t.j. v stredu) bude žiakom vydaný výpis klasifikácie za 1. polrok šk. roka 2017/2018.

 

   


                  Milé žiačky, milí žiaci!

       Srdečne Vás všetkých pozývame na

 

       FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

 

Kedy?    01.februára  2018 (t.j.vo štvrtok)

Kde?      v 1.pavilóne ZŠ

O koľkej?    od 15.00 – 19.00h

 

Čo si priniesť?  skvelé masky a kostýmy

Čo ponúkame? super hudbu, skvelú zábavu, súťaže, ceny, tombolu, občerstvenie v bufete

                      

                            Tešia sa na Vás triedy 9.A a 9.B.

                                 / organizátori karnevalu /

 

Oznam pre rodičov: Milí rodičia, prosím, odovzdajte svoje deti pri vchode do pavilónu. Deti si môžete potom zobrať domov u dozorkonajúceho pedagóga pri vchode. 

 

 

 

Testovanie 5-2017

Základné informácie

Testovanie T5-2017 sa uskutočnilo 22. novembra 2017 (streda). Zúčastnili sa ho žiaci 5. ročníka ZŠ okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením.
 

Žiaci našej školy boli testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk.

Výsledky testovania 5.A a 5.B:


 

Celkové hodnotenie Slovenský jazyk a literatúra Matematika
Priemerná úspešnosť školy 71,5 % 77,0 %
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 62,8 % 64,7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 8,7 % 12,3 %
Počet testovaných žiakov školy 35 35

 

 

                      

Vážení rodičia! 

Dovoľujeme si Vás pozvať na rodičovské združenie 

určené rodičom žiakov 9.ročníka

ktoré sa uskutoční dňa 30.januára 2018 (utorok) 

o 16.30h. 

 

Program:

- Aktív SŠ, prezentácia vybraných SŠ

- Úvodné informácie a pokyny k prijímaciemu konaniu na SŠ

- Prihlášky na SŠ - talentové, netalentové skúšky

- Informácie ohľadom Testovania deviatakov 

 

 

Na Vašu účasť sa teší výchovná poradkyňa Mgr.A.Naštická

Dňa 31.januára 2018 (t.j. v stredu) o 17.00h sa uskutoční rodičovské združenie pre rodičov žiakov, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku.

Účasť je nutná!

Vianoce sú každý rok


         ...  aj u nás v škole. Dňa 17. 12. 2017  / t. j. v nedeľu / o 15.00 h  žiaci našej školy pozvali svojich rodičov, starých rodičov i priateľov školy  do KD na vianočné vystúpenie. V pestrom  programe s nádychom Vianoc sa prezentovali ... 

Viac na: www.zsborskymikulas.sk/foto-2017-2018/vianocna-besiedka/

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt výkričník

 

Zajtra, t.j. v stredu 13.12.2017 sa žiaci vyučujú riadne podľa rozvrhu. 

 

 

 

 

 

Riaditeľka Základnej školy Borský Mikuláš oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí RIADITEĽSKÉHO VOĽNA podľa §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 12.12.2017 t.j. dnes- utorok

Riaditeľské voľno je poskytnuté z technických dôvodov - prerušenie dodávky elektrickej energie.

Žiaci, ktorí prídu do školy, budú s učiteľmi pokiaľ si ich neprevezme osoba zodpovedná za dieťa.

V prevádzke nebude ani ŠKD.

 


Dvojkolová súťaž v skoku do výšky pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ Borský Mikuláš

V dňoch 30.11.2017 a 11.12.2017 sa uskutočnila na našej škole Zimná latka 2017 - dvojkolová súťaž v skoku do výšky pre žiakov 5.-9.ročníka, už tradične v spolupráci s Miestnym športovým klubom.

Svoje sily si v skoku do výšky zmerali žiaci a žiačky 5.-9.ročníka, osobitne chlapci a dievčatá.

Viac tu: www.zsborskymikulas.sk/olympiady-a-sutaze/sutaz-v-skoku-do-vysky/

               

 

 

ZIMNÝ HALOVÝ MIKULÁŠSKY BEH

Dňa 6.decembra 2017 sa uskutočnil na našej škole Mikulášsky beh pre žiakov I.stupňa, už tradične v spolupráci s Miestnym športovým klubom. Svoje sily si zmerali osobitne dievčatá a chlapci. Víťazi boli ocenení čokoládovým Mikulášom a diplomom.

Viac tu: www.zsborskymikulas.sk/olympiady-a-sutaze/mikulassky-beh/

 

        

 

6.12. 2017 do našej školy zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi, aby potešil a pobavil hlavne tých najmenších.  Tam, kde vstúpil, to vrelo radosťou i napätím, koho si tentoraz  čert vezme so sebou.  Ich šantenie vyvolávalo  veselý smiech  detí,  ktoré dobre vedeli, že sú pod ochranou Mikuláša. Čert nemal žiadnu šancu uspieť a vziať niekoho do svojho pekelného vreca. Kto vedel, spieval, recitoval alebo nakreslil Mikulášovi pekný obrázok. Za odmenu dostali čokoládu.

Fotogaléria: www.zsborskymikulas.sk/foto-2017-2018/mikulas-v-skole/

Výtvarná súťaž  „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, vyhlásená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Odborom krízového riadenia Okresného úradu Senica, už pozná víťazov okresného kola –

 

1. miesto v II. kategórii získala: Natália Špániková z 2.B

 

Natália bola na slávnostnom vyhodnotení 1.12.2017 v rámci ,,Národného dňa 112“  v Senici  ocenená diplomom a vecnými cenami. Jej výtvarná práca postupuje do národného kola, ktoré prebehne v mesiaci marec 2018.

 

Víťazke blahoželáme a držíme palce v celoslovenskej súťaži!

Dňa 30.novembra 2017 prebehol na našej škole veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími - VŠETKOVEDKO. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov našej školy z druhého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka. Žiaci riešili 30 úloh. Vyberali jednu správnu odpoveď zo štyroch možností. V mesiaci december zverejní usporiadateľ TALENTÍDA n. o. na stránke vsetkovedko.sk/výsledky jednotlivých súťažiacich podľa kódov pridelených deťom počas súťaže.  

Želáme našim účastníkom veľa šťastia, aby získali čo najviac bodov. 

Fotogaléria: www.zsborskymikulas.sk/foto-2017-2018/vsetkovedko/

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt všetkovedko

ZIMNÝ HALOVÝ MIKULÁŠSKY BEH

pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ Borský Mikuláš

 

ORGANIZÁTOR

Základná škola Borský Mikuláš

Miestny športový klub Borský Mikuláš

 

Ceny: víťaz dostane sladkú odmenu, účastníci semifinále diplom

 

TERMÍN:  06.12.2017 - streda

 

ČASOVÝ  PROGRAM :    8.00    1. ročník 

                                        8.50    2. ročník  

                                        9.50    3. ročník 

                                       10.50    4. ročník 

                                       12:00   vyhodnotenie

 

 

Dvojkolová súťaž v skoku do výšky

pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ Borský Mikuláš

 

 

 

ORGANIZÁTOR : Základná škola Borský Mikuláš

               Miestny športový klub Borský Mikuláš

RIADITEĽ PRETEKU  : Mgr. Hasáková Martina

HLAVNÝ ROZHODCA : Malík Ondrej

TERMÍN:   dňa  01.12.2017 (piatok)  o 8.30 hod

                 dňa  13.12.2017 (streda)  o 8.30 hod

Kategórie :  žiaci    5.- 6.  ročník

                    žiačky  5.-6.  ročník

                    žiaci    7.- 9.  ročník

                    žiačky  7.- 9.  ročník 

MIESTO:   telocvičňa ZŠ  Boský Mikuláš

V druhom kole 13.12. 2017:  len 12 najlepších z prvého kola 

Súčasťou projektu HOVORME O JEDLE bola i výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE,  do ktorej sa v mesiaci október zapojili viacerí žiaci našej školy. Organizátori súťaže – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. – vyhlásili päť tém v dvoch kategóriách pre I. a II. stupeň ZŠ.

Zo školského kola do celoslovenskej súťaže postúpili práce žiačok: Natália Špániková z 2.B, Laura Drinková zo 4.A, Karin Ružová zo 4.B, Viktória Vajdová z 5.B, Eliška Cintulová zo 6.A, Kristína Krejčiová zo 7.A, Natália Cáková zo 7.B.

Z celkového počtu 1537 výtvarných prác zo 406 zúčastnených základných škôl v téme:

,,Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov“ v I. kategórii zvíťazila  

Karin Ružová zo 4.B

Slávnostné vyhodnotenie V. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE, literárnej a výtvarnej súťaže sa uskutočnilo 22. novembra 2017 v  priestoroch hotela Radisson Blue Carlton Bratislava, za účasti p. Gabriely Matečnej, ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Karin Ružová bola za svoju prácu odmenená diplomom, vecnými cenami a poukážkou v hodnote 20,- € na nákup kníh. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia bola i prezentácia ocenených škôl v projekte Hovorme o jedle, čítanie literárnych prác, vernisáž výtvarných prác a slávnostný obed. Najväčším prekvapením pre všetkých víťazov a hostí však bola prehliadka mesta so sprievodcom na vyhliadkovom vláčiku Blaváčiku po Bratislave a návšteva hradu. Pre Karin to bol výnimočný deň plný nezabudnuteľných zážitkov.

 

Víťazke blahoželáme a všetkým zúčastneným žiačkam ďakujeme za reprezentáciu!

 

Naša škola bola celkovo veľmi úspešná, v V. ročníku súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE sa umiestnila v striebornom pásme hodnotenia:

https://www.opotravinach.sk/talks/view/1.%20VYHODNOTENIE%20aktiv%C3%ADt%20V.%20ro%C4%8Dn%C3%ADka%20t%C3%BD%C5%BEd%C5%88a%20HOVORME%20O%20JEDLE%202017

 

Fotogaléria zo slávnostného vyhodnotenia: www.zsborskymikulas.sk/olympiady-a-sutaze/chutne-malovanie/

TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

Testovanie T5-2017  žiakov 5. ročníka sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

Cieľ testovania: získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov, monitorovať stav vedomostí a zručností žiakov

 

Harmonogram

 

Matematika

08:00 - 08:10 (10 min) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

08:10 - 08:20 (10 min) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 - 09:20 (60 min) - administrácia testu (riešenie)

09:20 - 09: 25 (5 min) - zozbieranie testov a OH

09:25 - 09:45 (20 min) - prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra

09:45 - 09:55 (10 min) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

09:55 - 10:05 (10 min) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 - 11:05 (60 min) - administrácia testu (riešenie)

11:05 - 11:10 (5 min) - zozbieranie testov a OH

 

Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro

Nepovolené pomôcky: pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra

Príprava na testovanie: priebežne papierovou formou

                                    elektronicky 8.11.2017

 

 

Ďalšie informácie k testovaniu piatakov je na stránke www.nucem.sk/sk/testovanie_5, ktoré testovanie realizuje.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt núcem testovanie t5

Záložky do knihy

I tento rok sa naša škola zapojila do česko–slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: "Tajuplný svet knižných príbehov", ktorého usporiadateľom a organizátorom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe pre základne školy a osemročné gymnázia.
Ako účastníkov sme vybrali žiakov I. i II.stupňa. Organizátor nám vybral za partnerskú školu z Čiech Základnú školu Smíchov-Praha 5.

Viac tu: www.zsborskymikulas.sk/foto-2017-2018/zalozky-do-knihy/

 

Počas októbrového týždňa od 16.10.-20.10.2017 sa žiaci našej školy opäť zapojili do V.ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity 

"Hovorme o jedle", ktorá sa konala pri príležitosti Svetového dňa výživy. Každá trieda sa po dohode s pani učiteľkou zapojila do niektorej z dennej témy.

 

Viac na: www.zsborskymikulas.sk/foto-2017-2018/projekt-hovorme-o-jedle-2017/photogallerycbm_568398/40/

             Súvisiaci obrázok

Napísali o nás...

 

Link: zahorak.sk/3281/najlepsiu-skolu-maju-opat-na-buroch/

 

Súvisiaci obrázokV piatok 20.10.2017 sa na našej škole uskutočnil Beh o pohár starostu obce Borský Mikuláš.
Okrem našej školy sa na pretekoch zúčastnili aj žiaci zo susedných škôl.

Žiaci zo ZŠ Šaštín-Stráže, ZŠ s MŠ Studienka,ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves, ZŠ s MŠ Štefanov a družobná škola Napajedla. 

Pre víťazov boli pripravené medaily a diplomy a za najlepšie výsledky žiakov boli školy ocenené víťazným putovným pohárom a sladkou odmenou - tortou.

V rámci udržateľnosti projektu  "Pohyb nás spája a vzájomne rozvíja" sa tejto športovej akcie zúčastnila aj ZŠ Napajedla. Práve ich žiaci si za svoje bežecké výkony odniesli veľký pohár starostu obce Borský Mikuláš.

 

Viac na: www.zsborskymikulas.sk/olympiady-a-sutaze/beh-o-pohar-starostu-obce/

 

 

 

Odovzdávanie cien - Do školy na bicykli

Minulý školský rok - 2016/2017 sme sa opäť zapojili s veľkou radosťou  do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“, pretože bicykel je neodmysliteľným dopravným prostriedkom našich žiakov i zamestnancov školy v našej dedine.
Od 12.-16.júna 2017 sme pravidelne zaznamenávali počet žiakov – počet jázd, ktorí pravidelne chodili do školy na bicykli.
No a preto sme aj v kampani  získali krásne 1.miesto za najväčší počet jázd do školy na bicykli a to 1161 jázd sme absolvovali v tom týždni zo všetkých zapojených škôl na Slovensku.
V piatok 6.októbra 2017 nám prišli slávnostne odovzdať buffky – multifunkčné šatky, nové cyklostojany na bicykle, pexesá a reflexné prvky - organizátori tejto súťaže - cyklokoordinátor pán Peter Klučka a Peter Rozsár. Šatky s reflexnými prvkami sme vyrozdávali žiakom, ktorí pravidelne jazdili na bicykli. Pexesá budú žiaci využívať na hodinách dopravnej výchovy.
Na záver sme si urobili spoločnú fotografiu a sľúbili nám, že pri ďalšom víťazstve nás príde osobne pozrieť aj Peter Sagan.
Výhra nás opäť veľmi potešila a povzbudila k tomu, aby sme i naďalej bicyklovali a mysleli pritom pozitívne na životné prostredie a aj na naše zdravie.

                                

KONZULTAČNÉ HODINY v šk.roku 2017/2018 

Prosíme rodičov a zákonných zástupcov žiakov o dodržiavanie konzultačných hodín.

ĎAKUJEME

 

NOVÝ TERMÍN

Lampiónový sprievod sa uskutoční v stredu 18.októbra 2017, 

zraz o 18.00h na školskom ihrisku

 

 

Opäť sme sa stali 

NAJLEPŠOU ŠKOLOU NA ZÁHORÍ!

 

Na základe rebríčku, ktoré zostavuje INEKO získala naša Základná škola Borský Mikuláš 1.miesto -  zo 61 hodnotených škôl na Záhorí (z okresov Senica, Skalica, Malacky) za šk.rok 2016/2017.

Link: skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2017&ts=Z%C5%A0&k=2&l=0&u=&h=skore&ms=0

 

Na základe rebríčku, ktoré zostavuje INEKO získala naša Základná škola Borský Mikuláš 2.miesto - zo 118 hodnotených aj malých škôl v Trnavskom kraji  za šk.rok 2016/2017.
Link:
 skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2017&ts=Z%C5%A0&k=2&l=0&u=&h=skore&s=s_skore|desc&ms=1&p=1


 

Hodnotenie základných škôl SR - zo všetkých hodnotených škôl, aj malých škôl (z počtu 1292) na Slovensku získala naša Základná škola Borský Mikuláš 23.miesto.
Link: 
skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2017&ts=Z%C5%A0&k=6,1,8,4,7,3,2,5&l=0&u=&h=skore&ms=1

 

Hodnotenie základných škôl SR - zo všetkých hodnotených škôl na Slovensku (z počtu 592 škôl) získala naša Základná škola Borský Mikuláš 18.miesto.
Link:
 skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2017&ts=Z%C5%A0&k=6,1,8,4,7,3,2,5&l=0&u=&h=skore&ms=0

 

Sme radi, že sa opäť medzi najlepšími školami aj tento rok umiestnila naša škola.


VEĽKÉ POĎAKOVANIE patrí žiakom, ktorí sa o tieto výsledky zaslúžili, ale i učiteľom za vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli  pri vzdelávaní žiakov našej školy.


 

 

Milí žiaci a rodičia,

v piatok, t.j. 14.09.2018 sa uskutočnia:

pre žiakov 1.-4. ročníka Didaktické hry do 11.30h a 

pre žiakov 5.-9. ročníka Účelové cvičenia do 12.00h.

V tento deň sa nevyučuje v škole, ale vonku v prírode. Oblečte, prosím, Vaše ratolesti do vhodného oblečenia a obuvi.

Školská jedáleň a školský klub detí bude riadne v prevádzke.

Ďakujeme!

                                    

KRÚŽKY - záujmové útvary v šk. roku 2017/2018


V šk. roku 2017/2018 je opäť ponuka krúžkov pestrá. Každé dieťa si môže vybrať krúžky, ktoré mu budú vypĺňať mimoškolský čas.

 

Viac informácií o jednotlivých krúžkoch: www.zsborskymikulas.sk/zaujmove-utvary/

 

                        

 

Zafúkal vietor septembrový a otvoril bránu našej základnej školy ...

 

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018

 

 

 

Viac na: www.zsborskymikulas.sk/otvorenie-noveho-sk-roka/

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy Borský Mikuláš oznamuje rodičom a žiakom, že opravné skúšky sa budú konať dňa 28.augusta, t.j. v pondelok a 30.augusta 2017, t.j. v stredu v II. pavilóne Základnej školy Borský  Mikuláš.


28. augusta sa konajú opravné skúšky zo SJL - 1.stupeň a MAT - 2.stupeň
30. augusta sa konajú opravné skúšky z MAT - 1.stupeň a CHEM - 2.stupeň


Žiaci si so  sebou prinesú písacie potreby, na opravnú skúšku z matematiky aj rysovacie potreby.

*** školský rok 2016/2017 ***

Vyhodnotenie zberu papiera

 

Plný kontajner odpadového papiera odviezli. Všetko sa zrátalo, vyhodnotilo a tí najusilovnejší boli odmenení finančným príspevkom a diplomom. 
Poďakovanie patrí deťom, ktoré húževnato nosili papier, rodičom, starým rodičom a všetkým priateľom školy, ktorí prispeli svojou troškou do mlyna. Ďakujeme

Viac na:
 www.zsborskymikulas.sk/foto-2016-2017/zber-papiera/

      Image result for medzinárodný den detí

2.júna 2017 (t.j. v piatok)  nebude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu. 

Z dôvodu pripraveného programu k MDD budú žiaci v škole 

od 8.00h do 14.00h

Pre žiakov je zabezpečené sladké prekvapenie a opekaný špekáčik

Prevádzka ŠKD bude ako v bežný deň. 

Beseda s políciou - 1., 2., 5. a 9.ročník

V dňoch 16.5., 18.5. a 23.5.2017 prebehli na našej škole preventívne aktivity s pani policajtkou z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici kpt.Mgr.Janou Dujkovou.

Viac na: www.zsborskymikulas.sk/foto-2016-2017/beseda-s-policiou/#!

 

 

Ktorá je najlepšia škola na Záhorí? Na Búroch! 

Prvá stránka v Záhoráku patrí nám!